قهوه و دیابت

رئوس کلی دیابت نوع 2

• شواهد علمی نشان می دهند که مصرف متعادل قهوه به لحاظ آماری با کاهش احتمال بروز دیابت نوع 2 مرتبط است.

• وجود این ارتباط در میان افراد متعددی اثبات شده است و نشان دهنده واکنشی متناسب با دوز است، یعنی با افزایش مصرف، خطر بروز آن کاهش می یابد. هر فنجان اضافی قهوه تا 6 و 8 فنجان در روز (قهوه معمولی یا بدون کافئین) با کاهش 5 تا 10 درصدی احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط دارد.

قهوه و چای بدون کافئین و احتمال بروز دیابت نوع 2

بیشتر تحقیقات منتشر شده که به ارزیابی ارتباط بین قهوه یا چای بدون کافئین و احتمال بروز دیابت نوع 2 پرداخته اند، ارتباطات معکوس مشابهی مانند قهوه کافئین دار را گزارش داده اند.

مکانیسم های احتمالی

هنوز مکانیسم قابل قبولی در مورد ارتباطات بین مصرف قهوه معمولی، قهوه یا چای بدون کافئین و کاهش احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 مطرح نشده است.

نقش کافئین چیست؟

از آنجا که قهوه و چای مهم ترین منابع کافئین در رژیم غذایی بیشتر مردم جهان هستند، نمی توان مستقیما تاثیر کافئین را از قهوه یا چای جدا نمود. با این حال، از آن جا که بنا بر گزارشات، قهوه بدون کافئین دارای تاثیراتی مشابه قهوه معمولی است، بعید است که کافئین نقش مهمی در ارتباطات معکوس با بروز دیابت نوع 2 بازی کند.

سایر ترکیبات

در ازمون های تحمل گلوکز خوراکی (OGTT )، مشخص شد که در مدت 15 دقیقه، سایر ترکیبات قهوه، به ویژه آنتی اکسیدان هایی نظیر اسید کلروژنیک و تریگونلین، میزان گلوکزاولیه و انسولین را کاهش می دهند.

این مشاهدات مطابق با داده های حاصل از تحقیقی است که تاثیر مصرف قهوه در زمان نهار را اثبات کرد.

همچنین، قهوه می توانست تا حدی مانع از افزایش قند خون پس از مصرف غذا شده و در نتیجه، از ابتلا به دیابت نوع 2 پیشگیری کند.

اثر وارده بر التهاب های بدون علائم بالینی- فرضیه ای جدید

در فنلاند، تحقیقی انجام شده که با انجام آزمایشی میان مدت، به بررسی تاثیرات مصرف مستمر و فزاینده قهوه در داوطلبان چاق پرداخت (در ماه اول، شرکت کنندگان در تحقیق از خوردن قهوه خودداری کردند و در ماه دوم، 4 فنجان و در ماه سوم، 8 فنجان قهوه در روز مصرف کردند). تاثیری در OGTT مشاهده نشد. به نظر می رسید که مصرف قهوه تاثیرات مطلوبی بر برخی از نشانه های التهاب های ساب کلینیکال دارد که ریسک فاکتورهای دیابت نوع 2 در نظر گرفته می شوند.

قهوه به خاطر آنتی اکسیدان زیادی که دارد، می تواند مقدار کلی آنتی اکسیدان بدن که برای کاهش استرس اکسیداتیو لازم است را افزایش دهد و در نتیجه شرایط مطلوبی را در پیشگیری از بروز دیابت نوع 2 فراهم می کند. این فرضیه هنوز تایید نشده است.

نتیجه گیری

تحقیقات زیادی وجود ارتباطی قابل توجه بین مصرف متعادل قهوه و کاهش احتمال بروز دیابت نوع 2 را اثبات می کنند. این ارتباط مفاهیم مهمی در مورد شیوع فزاینده این بیماری دارد. مکانیسم های مربوط به این تاثیرات نیازمند انجام بررسی های بیشتر است.

 

برگردان از وبسایت تخصصی  coffee&health  ویرایش : دکتر پیمان صالحی


References
1International Diabetes Federation. (2012) Diabetes Atlas, 5th Edition.
2The World Health Organization. (2012) Diabetes Fact Sheet http://www.who.int/diabetes/facts/en/index.html
3IMAGE (2010) Recommendations launched at the 6th World Congress on Prevention of Diabetes and its Complications, Dresden, Germany. http://www.image-project.eu/Default.aspx?id=0
4The International Diabetes Federation. (2004) Diabetes & Obesity: Time to Act.
5Van Dam R.M. et al. (2002) Coffee consumption and risk of type 2 diabetes mellitus. Lancet, 360:1477-1478.
6Huxley R. et al. (2009) Coffee, Decaffeinated Coffee, and Tea Consumption in Relation to Incident Type 2 Diabetes Mellitus. Archives of Internal Medicine, 169:2053-2063.
7Zhang Y. et al. (2011) Coffee consumption and the incidence of type 2 diabetes in men and women with normal glucose tolerance: The Strong Heart Study. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 21(6):418-423.
8van Dieren S. et al. (2009) Coffee and tea consumption and risk of type 2 diabetes. Diabetologia. 52:2561-2569.
9Sartorelli D.S. et al. (2010) Differential effects of coffee on the risk of type 2 diabetes according to meal consumption in a French cohort of women: the E3N/EPIC cohort study. American Journal of Clinical Nutrition, 91:1002-1012.
10Oba S. et al. (2010) Consumption of coffee, green tea, oolong tea, black tea, chocolate snacks and the caffeine content in relation to risk of diabetes in Japanese men and women. British Journal of Nutrition, 103:453-459.
11Boggs D.A. et al. (2010) Coffee, tea, and alcohol intake in relation to risk of type 2 diabetes in African American women. American Journal of Clinical Nutrition, 92:960-966.
12Bhupathiraju S.N. et al. (2012) Caffeinated and caffeine free beverages and risk of type-2 diabetes.American Journal of Clinical Nutrition, 97(1):155-166.
13Hjellvik V. et al. (2011) Boiled coffee intake and subsequent risk for type 2 diabetes, Epidemiology, 22(3):418-421.
14Lin W.Y. et al. (2011) Coffee consumption is inversely associated with type-2 diabetes in China. European Journal of Clinical Investigation, 41(6):659-666.
15Natella F. & Scaccini C. (2012) Role of coffee in modulation of diabetes risk. Nutrition Reviews, 70 (4):207-217.
16Muley A. et al. (2012) Coffee to reduce risk of type-2 diabetes?: a systematic review. Current Diabetes Reviews, 8:162-168.
17Du Y. et al. (2007) Association of serum caffeine concentrations with serum glucose levels in caffeine-drug users and non-users – results of German National Health Surveys. Diabetes, Obesity and Metabolism, 9:756-758.
18Robinson L.E. et al. (2009) Acute caffeine ingestion and glucose tolerance in women with or without gestational diabetes mellitus. Journal Obstetrics and Gynaecology Canada, 31:304-312.
19van Dijk A.E. et al. (2009) Acute effects of decaffeinated coffee and the major coffee components chlorogenic acid and trigonelline on glucose tolerance. Diabetes Care, 32:1023-1025.
20Yamaji T. et al. (2004) Coffee consumption and glucose tolerance status in middle-aged Japanese men.Diabetologia, 47:2145-2151.
21Loopstra-Masters R.C. et al. (2011) Associations between the intake of caffeinated and decaffeinated coffee and measures of insulin sensitivity and beta cell function. Diabetologia, 54(3):320-328.
22Kempf K. et al. (2010) Effects of coffee consumption on subclinical inflammation and other risk factors for type 2 diabetes: a clinical trial. American Journal of Clinical Nutrition, 91:950-957.
23Mattila P. et al. (2006) Phenolic acids in berries, fruits, and beverages. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54:7193-7199.
24Psaltopoulou T. et al. (2010) The role of diet and lifestyle in primary, secondary, and tertiary diabetes prevention: a review of meta-analyses. Review of Diabetic Studies, 7:26-35.
25Kato M. et al. (2009) Psychological factors, coffee and risk of diabetes mellitus among middle-aged Japanese: a population-based prospective study in the JPHC study cohort. Endocrine Journal, 56(3):459-468.
26Goto A. et al. (2011) Coffee and Caffeine Consumption in Relation to Sex Hormone-Binding Globulin and Risk of Type 2 Diabetes in Postmenopausal Women. Diabetes, 60:269-275.
27Wedick N.M. et al. (2011) Effects of caffeinated and decaffeinated coffee on biological risk factors for type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Nutrition Journal, 10:93.
28Hiramatsu T. et al. (2012) Coffee consumption and serum-γ-glutamyltransferase, and glucose tolerance status in middle-aged Japanese men. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 25:1-7.

نظر دادن