قهوه و بارداری

 کافئین و دوران بارداری

• مطالعات انجام شده در دهه گذشته شواهد متقاعدکننده ای را ارائه نمی دهند که نشان دهد مصرف متوسط کافئین (200 میلی گرم در روز) خطر هر گونه عوارض مربوط به بارداری یا وضع حمل را افزایش می دهد.

(یک فنجان قهوه حاوی حدود 80 تا 85 میلی گرم کافئین می باشد.)

عقیده رایج بر این است که هر گونه تاثیر مصرف قهوه بر سلامت باروری ، بیشتر از مصرف خود قهوه ، با میزان مصرف کافئین ارتباط دارد.

به طور خلاصه، ارتباط مشخصی بین مصرف کافئین ومیزان قابلیت باروری مشاهده نشده است.

مصرف کافئین و بارداری

مصرف کافئین در مراحل ابتدایی بارداری

یکی از جنبه های مهم مصرف کافئین شامل اهمیت اندازه گیری میزان مصرف آن در طول محدوده زمانی مربوطه و لزوم اتخاذ الگوهای مصرف متغیر در طول دوران بارداری است. در طول هفته های اول بارداری، هم زمان با افزایش عوارض بارداری و بیزاری از غذا، میزان مصرف کافئین کاهش می یابد.

عوارض طبیعی بارداری هایی که به تولد نوزاد زنده منجر می شود، شامل بیزاری از مزه ها و بوها، حالت تهوع و استفراغ هستند که در میان زنانی که مجبور به سقط جنین می شوند، کمتر دیده می شود. این ارتباط به پیام بارداری قوی تری نسبت داده می شود که با غلظت بالاتر هورمون های بارداری در بارداری های طبیعی ارتباط داده شده است.

coffee pri beremennosti

مشخص شده است که در طول هفته های اول بارداری، مصرف کافئین با افزایش عوارض بارداری کاهش می یابد. برای مثال، بر اساس گزارش لاسون و همکارانش، بروز عوارضی مانند حالت تهوع، استفراغ و کاهش اشتها، به طور میانگین، در بین هفته های 5 و 6 از آخرین دوره قاعدگی روی می دهد که با 59% کاهش در میزان مصرف کافئین از قهوه در بین هفته های چهارم و ششم همراه می شود. بنابراین، ممکن است چنین نتیجه گیری شود که زنانی که بارداری طبیعی را تجربه می کنند، بیش از زنانی که مجبور به سقط جنین خواهند شد، احتمال دارد که مصرف کافئین خود را در واکنش به عوارض بارداری کاهش دهند. در نتیجه، کاهش مصرف کافئین ممکن است یکی از پیامدهای طبیعی بودن بارداری باشد، در حالی که افزایش مصرف موجب عوارضی در تولید مثل خواهد شد (علیت معکوس).

قهوه و دیابت بارداری

دیابت بارداری عارضه ای است که بر اثر آن، مقدار گلوکز خون زنان بدون سابقه تشخیص دیابت ، در طول بارداری، به خصوص در سه ماه آخر، افزایش می یابد.

نتایج برخی از تحقیقات نشان می دهند که مصرف متعادل چای و قهوه در طول سه ماه آخر با افزایش خطر GDM مرتبط نبوده و حتی شاید اثرات مطلوبی نیز داشته باشد.

کافئین و سقط جنین

بر اساس نظریه مجمع دانشکده متخصصین زنان و زایمان آمریکا که در سال 2010 منتشر شد، به نظر نمی رسد که مصرف متوسط کافئین (کمتر از 200 میلی گرم در روز) موجب سقط جنین شود؛ ... نمی توان صراحتا چنین نتیجه گیری کرد که ارتباطی بین مصرف بالای کافئین و سقط جنین وجود دارد.

کافئین و زایمان زودرس

مطالعات درازمدت انجام شده پیرامون مصرف کافئین هیچ گزارشی مبنی بر افزایش خطر وضع حمل پیش از هفته 37 از بارداری را ارائه نداده اند. این مسئله در فراتحلیل دیگری، شامل 15 تحقیق گروهی و 7 تحقیق موردی تایید شد که در آنها، هیچ ارتباط قابل توجهی بین مصرف کافئین در دوران بارداری و احتمال زایمان زودرس مشاهده نشد.

علاوه بر این، بر اساس همان نظریه مجمع دانشکده متخصصین زنان و زایمان که در سال 2010 منتشر شد، به نظر نمی رسد که مصرف متوسط کافئین (کمتر از 200 میلی گرم در روز) موجب زایمان زودرس شود.

مصرف کافئین و سلامت جنین

کافئین و رشد جنین

مطالعات انجام شده در مورد اثر کافئین بر روی رشد جنین دارای ابهام هستند. شش تحقیق از هفده تحقیق انجام شده حاکی از آن بودند که کافئین اثری بر میزان رشد ندارد، در حالی که هفت تحقیق دیگر به صراحت نشان دادند که افزایش مصرف کافئین موجب کُندی رشد می شود؛ با این حال، این تحقیقات قادر به تعیین نقش عوامل مخدوش کننده نبودند. چهار تحقیق انجام شده نیز نشانه های بارداری را ارزیابی نکردند. در هفت تحقیق انجام شده با جواب مثبت، کندی رشد به لحاظ بالینی چندان قابل توجه نبود.

یکی از تحقیقات گسترده تر که در قسمت بازبینی به آن اشاره شده است، تحقیق نسل R هلند است که پژوهشی گروهی و آینده نگرانه بود که بر روی 7346 زن باردار انجام شد. ارتباطات متناقضی بین مصرف کافئین و دور سر جنین، یا وزن تخمینی او مشاهده شد. مصرف بیشتر کافئین، بیش از 540 میلی گرم کافئین در روز، با طول تولد کوتاه تر مرتبط است که این امر حاکی از آن است که مصرف کافئین می تواند اثر نامطلوبی بر رشد جنین داشته باشد. با این حال، مطالعات بیشتری برای ارزیابی این ارتباطات در بین جوامع غیراروپایی و پیامدهای احتمالی پس از زایمان ناشی از کاهش مشاهده شده در رشد جنین لازم است. نتایج حاصل از تحقیق گروهی گسترده و آینده نگرانه ای که در آن منبع اصلی کافئین قهوه بود، نشان داد که قهوه، و نه کافئین، تا حدی با افزایش مدت بارداری، و نه زایمان زودرس خود به خودی مرتبط بود. با این حال، مصرف کافئین همواره با کاهش وزن هنگام تولد و افزایش احتمال کوچک بودن نوزاد به خاطر سن بارداری آن مرتبط بود. بر اساس همان نظریه مجمع دانشکده متخصصین زنان و زایمان که در سال 2010 منتشر شد، ارتباط بین کافئین و کاهش رشد نامشخص باقی مانده است.

کافئین و ناهنجاری های مادرزادی

در تحقیقی که در سال 2011 به ارزیابی داده های حاصل از پژوهش ملی پیشگیری از نقائص هنگام تولد پرداخت، ارتباط میان مصرف کافئین در هنگام بارداری (قهوه، چای، سودا و شکلات) و خطر بروز نقائص مادرزادی مورد بررسی قرار گرفت. گروهی از 3346 مورد با 6642 گواه منطبق شدند. در این تحقیق، شواهد قانع کننده ای حاکی از وجود ارتباط بین مصرف کافئین در دوران بارداری و نقائص مادرزادی مشاهده نشد. در تحقیق دیگری نیز که به ارزیابی داده های حاصل از پژوهش ملی پیشگیری از نقائص هنگام تولد می پرداخت، ارتباط میان مصرف کافئین در دوران بارداری و فقدان مادرزادی عضو بررسی شد. در این پژوهش، شامل 844 مورد و 8069 گواه، مشخص شد که مصرف بالای سودا با افزایش خطرنواقص طولی عضو مرتبط است. مصرف قهوه و چای با هیچ یک از انواع فقدان یا نقص عضو ارتباط نداشت.

کافئین و لوسمی حاد در دوران کودکی

در سال 2014، فراتحلیلی منتشر شد که برای بررسی ارتباط میان مصرف قهوه در دوران بارداری و بروز لوسمی حاد در کودکی انجام شده بود.

محققان چنین نتیجه گیری کردند که یافته های حاصل از فراتحلیل حاکی از آن است که مصرف قهوه در دوران بارداری ممکن است خطر بروز لوسمی حاد در دوران کودکی را افزایش دهد. با این وجود، آنان هشدار می دهند که به دلیل محدودیت مطالعات انجام شده، لازم است تا مطالعات آینده نگرانه بیشتری برای بررسی اثرات منفی مصرف قهوه در بروز لوسمی حاد در دوران کودکی انجام شود. علاوه بر این، نتیجه گیری از این تحقیق نیز که فاقد داده های معتبردر ارتباط با میزان ونوع مصرف می باشد، مشکل است.

توصیه هایی برای مصرف کافئین در دوران بارداری

محدود کردن مصرف کافئین در دوران بارداری

در بازبینی آثار تحقیقی موجود، مبانی بالینی محدود کردن مصرف کافئین مادران مورد بررسی قرار گرفت. پس از جستجوی کاملی در پایگاه داده ها به دنبال مطالعات منتشر شده و منتشر نشده، آزمایشات کنترل شده تصادفی، شامل آزمایشات نسبتا تصادفی و آزمایشات متقاطع، محققان تنها به یک تحقیق که منطبق با معیارهای آنها بود، اشاره کردند که این مسئله حاکی از نبود تحقیقات خوب در این حوزه است. محققان تحقیقی دانمارکی را انتخاب کردند که با معیارهای آنان برای یک تحقیق کنترل شده تطابق داشت: از زنان با کمتر از 20 هفته بارداری به صورت تصادفی خواسته شد تا قهوه فوری کافئین دار (568 زن) و قهوه فوری بدون کافئین (629 زن) بنوشند. نتایج این تحقیق نشان داد که کاهش مصرف کافئین، در طول سه ماهه دوم و سوم تا 182 میلی گرم در روز (حدود دو فنجان قهوه)، در کسانی که به خوردن قهوه عادت داشتند، بر وزن نوزاد یا طول مدت بارداری اثری نداشت. بر اساس این تحقیق، شواهد کافی برای تایید یا رد تاثیر پرهیز از قهوه بر وزن نوزاد یا سایر پیامدهای بارداری وجود نداشته و تحقیقات باکیفیت تصادفی کنترل شده ای لازم است تا مشخص شود کافئین بر پیامدهای بارداری تاثیری دارد یا نه.

توصیه های رسمی برای مصرف کافئین در دوران بارداری

در مقاله ای که توسط وِنگ و همکارانش در سال 2008 منتشر شد، ابهاماتی در مورد میزان مناسب مصرف کافئین در دوران بارداری مطرح شد و سازمان های مختلف را واداشت تا توصیه های مختلفی را ارائه دهند. به دنبال تحقیقات انجام شده در انگلستان در همان زمان، سازمان استانداردهای مواد غذایی خواستار محدودیت مقادیر بیشتر از 200 میلی گرم کافئین برای زنان باردار شد و این مقدار مشابه مقداری است که موسسه مارچ آو دایمز آیالات متحده توصیه کرده است.

در سال 2015، ESFA نظریه علمی خود در مورد کافئین را منتشر کرد وتوصیه نمود که زنان باردار مصرف کافئین خود را تا 200 میلی گرم در هر روز کاهش دهند.

یک فنجان معمولی قهوه حاوی حدد 80 تا 85 میلی گرم کافئین می باشد.

نتیجه گیری

شواهد علمی موجود وجود ارتباطی بین مصرف کافئین و پیامدهای نامطلوب تولیدمثلی یا جنینی را تایید نمی کند. مطالعات انجام شده در دهه گذشته شواهد متقاعدکننده ای را حاصل نمی کند که نشان دهد مصرف متعادل کافئین (200 میلی گرم در روز از تمام منابع و نه فقط قهوه) خطر بروز مشکلات مربوط به تولید مثل را افزایش می دهد.

به طور کلی، ارتباطی با نا باروری، زایمان زودرس و ناهنجاری های مادرزادی مشاهده نمی شود. به دلیل تاثیرات منفی زیادی که در ارتباط با مصرف کافئین گزارش شده است، علاقه زیادی برای انجام مطالعه در مورد ناباروری و رشد جنین ایجاد شده است.

 

 برگردان از وبسایت تخصصی  coffee&health  ویرایش : دکتر پیمان صالحی

 

References
1. Peck J.D. et al. (2010) A review of the epidemiologic evidence concerning the reproductive health effects of caffeine consumption: a 2000-2009 update. Food and Chemical Toxicology, 48(10):2549-76.
2. Brent R.L. et al. (2011) Evaluation of the reproductive and developmental risks of caffeine. Birth Defects Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology, 92(2):152-187.
3. Jensen T.K. et al. (2010) Caffeine intake and semen quality in a population of 2554 young Danish men.American Journal of Epidemiology, 171: 883-891.
4. Hatch E.E. et al. (2012) Caffeinated beverage and soda consumption and time to pregnancy. Epidemiology,23(3):393-401.
5. Anderson K. et al. (2010) Lifestyle factors in people seeking infertility treatment – A review. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 50:8-20.
6. Lawson C.C. et al. (2004) Changes in caffeine consumption as a signal of pregnancy. Reproductive Toxicology, 18(5):625-33.
7. Chen L. et al. (2014) Exploring maternal patterns of dietary caffeine consumption before conception and during pregnancy. Maternal and Child Health Journal, published online ahead of print
8. Boylan S.M. et al. (2013) Does nausea and vomiting of pregnancy play a role in the association found between maternal caffeine intake and fetal growth restriction? Maternal Child Health Journal, 17(4):601-8.
9. Hinkle S.N. et al. (2014) First trimester coffee and tea intake and risk of gestational diabetes mellitus: a study within a national birth cohort. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, published online ahead of print, doi: 10.1111/1471-0528.12930.
10. Wen W. et al. (2001) The associations of maternal caffeine consumption and nausea with spontaneous abortion. Epidemiology, 12:38-42.
11. Weng X. et al. (2008) Maternal caffeine consumption during pregnancy and the risk of miscarriage: a prospective cohort study. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 198:279.e1-8.
12. Zhang B. et al. (2010) Risk factors for unexplained recurrent spontaneous abortion in a population from southern China. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 108:135-8.
13. Pollack A.Z. et al. (2010) Caffeine consumption and miscarriage: a prospective cohort study. Fertility and Sterility, 93:304-6.
14. Greenwood D.C. et al. (2010) Caffeine intake during pregnancy, late miscarriage and stillbirth. European Journal of Epidemiology, 25:275-80.
15. Committee on Obstetric Practice. (2010) Moderate caffeine consumption during pregnancy. Obstetrics & Gynecology, 116:467-8.
16. Stefanidou E.M. et al. (2012) Maternal caffeine consumption and sine causa recurrent miscarriage.European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 158(2): 220-224.
17.Maslova E. et al. (2010) Caffeine consumption during pregnancy and risk of preterm birth: a meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 92:1120-32.
18. Jarosz M. et al. (2012) Maternal caffeine intake and its effect on pregnancy outcomes. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 160(2):156-160.
19. Bakker R. et al. (2010) Maternal caffeine intake from coffee and tea, fetal growth, and the risks of adverse birth outcomes: the Generation R Study. The American Journal of Clinical Nutrition, 91:1691-8.
20. Sengpiel V. et al. (2013) Maternal caffeine intake during pregnancy is associated with birth weight but not with gestational length: results from a large prospective observational cohort study. BioMed Central,19;11:42.
21. Schmidt R.J. et al. (2009) Maternal caffeine consumption and risk of neural tube defects. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology, 85:879-89.
22. Benedum C.M. et al. (2013) Risk of spina bifida and maternal cigarette, alcohol, and coffee use during the first month of pregnancy. Int J Environ Res Public Health, 10(8):3263-3281.
23. Schmidt R.J. et al. (2010) Caffeine, selected metabolic gene variants, and risk for neural tube defects. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology, 88:560-9.
24. Browne M.L. et al. (2011) Maternal caffeine intake and risk of selected birth defects in the national birth defects prevention study. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology, 91(2):93-101.
25. Chen L. et al. (2012) Maternal caffeine consumption and risk of congenital limb deficiencies. Birth Defects Research Part A Clinical and Molecular Teratology, 94:1033-43.
26. Cheng J. et al. (2014) Maternal coffee consumption during pregnancy and risk of childhood acute leukemia: a meta-analysis. AJOG , 210(2):151.e1-151.e10.
27. Jahanfar S. et al. (2013) Effects of restricted caffeine intake by mother on fetal, neonatal and pregnancy outcome. Cochrane database of systematic reviews, 15(2), doi: 10.1002/14651858.CD006965.pub2.
28. CARE Study Group. (2008) Maternal caffeine intake during pregnancy and risk of fetal growth restriction: a large prospective observational study. British Medical Journal, 337:a2332 doi:10.1136/bmj.a2332.
29 EFSA, (2015) Scientific Opinion on the Safety of Caffeine, EFSA Journal, 13(5):4102.

نظر دادن