روست دوازدهم دیماه ۹۶

مخلوط ویژه اصیل صد درصد عربیکا

مخلوط ویژه آفریقا آمریکا صد درصد عربیکا

قهوه ترک روست متوسط برزیل صد در صد عربیکا

ادامه مطلب


روست ششم مهر ماه 96

مخلوط ویژه آفریقا آمریکا صد درصد عربیکا

 

 

 

ادامه مطلب